Den historiske baggrund for konflikten mellem Israel og Hamas

– og mulighederne for en fremtidig løsning”.


Den tragiske konflikt mellem Israel og palæstinenserne har dybe historiske rødder, men må først og fremmest ses i lyset af jødeforfølgelserne i slutningen af det 19. århundrede samt de store forandringer, der udviklede sig under og efter afslutningen på 1. verdenskrig.


Den aktuelle konflikt kan ikke forstås uden at kende den historiske baggrund, og den historiske baggrund kan næppe forstås uden at vi tænker os ind i datiden, træder ud af nutiden og forsøger at forestille os aktørernes handlinger, som de tog ud for dem, da de udfoldede sig.

Andreas Kamm

Det værdige liv

Vi anvender ofte begreberne “u-værdig”, når vi diskuterer behandlingen af ældre, patienter, flygtninge og andre. Vi roser i andre sammenhænge den enkeltes adfærd for at være værdig. Det kan være når taberen roser sin overmand, når et menneske møder sin snarlige død med stoisk ro eller når kaptajnen er den sidste, som forlader sit synkende skib.


Mange institutioner og organisationer har “værdighed” som en del af deres værdigrundlag a la: “ Vi bygger på værdierne rummelighed og værdighed” eller “ Vores vision er at alle fordrevne skal have et værdigt liv”.


Men hvad er værdighed? Hvor kommer forestillingen om menneskelig værdighed fra? Hvordan definerer vi begrebet? Hvordan bruger vi det, og hvor møder vi det i virkelighedens verden?


Andreas Kamm fortæller om sit personlige møde med værdighed og det u-værdige. Han reflekterer over, hvor den menneskelige værdighed har sin oprindelse, og hvordan begrebet spiller en rolle i mange landes grundlove og internationale konventioner.

 • Er Gud kilden til menneskets værdighed?
 • Er værdighed en følge af den menneskelige fornuft?
 • Hvordan forsvarer vi retten til en værdig tilværelse?
Andreas Kamm ved en sø

Den store udfordring

Andreas Kamm beretter personligt og politisk om de flygtningekriser, der har udspillet sig de sidste 30 år. Fortællingen starter ved mødet med de vietnamesiske bådflygtninge i 70’erne over til 80’ernes palæstinensiske flygtninge og går frem til mødet med de syriske flygtninge i 2017.

Deltagerne vil opleve, at Andreas Kamm forsøger at sætte sig ind i en flygtnings situation. Derudover giver han sit syn på, hvordan Danmarks flygtningepolitik har forandret sig de sidste 30 år.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Andreas Kamm er skuffet over, at de europæiske ledere endnu ikke har formået at finde en løsning på den flygtningekrise, der stadig ikke har set sin ende, og som muligvis vil sende 100 millioner på flugt.

 • Få en unik indsigt i de komplekse sammenhænge i vores verden.
 • Bliv klogere på, hvordan krige har påvirket Danmark
 • Hør Andreas Kamms personlige bud på menneskerettighedstænkningen

Ledelse og udvikling i forandringstid

Med sine 20 år som generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp ved Andreas Kamm om nogen, hvordan  man leder og står i spidsen for en organisation.


Andreas Kamm fortæller i dette foredrag på levende og passioneret vis om ledelse og udvikling i relation til den forandringstid, som vi lever i. Ledelse er i følge ham i den grad tillidsbaseret, men det handler også om et solidt strategisk planlægningsarbejde.

I foredraget tager Andreas afsæt i sin egen tid som leder i Dansk Flygtningehjælp, som gik fra en situation som lukningstruet til en omsætning på 3 mia. kr. Her fortæller han om ruten fra strategi, til implementering, til resultat - og belyser samtidig balancen mellem værdigrundlag og bundlinje.

 • Oplev den fængende historie om Dansk Flygtningehjælps udvikling 
 • Deltag i et lærerigt foredrag om professionel og værdiskabende ledelse
 • Lad Andreas Kamm vinkle foredraget, så det passer perfekt til jeres situation

Når verden flytter sig

Samtalerne i den offentlige debat og ved danskernes middagsborde vender ofte mod de seneste års indvandrer- og flygtningestrømme mod Europa. I dette foredrag vil Andreas Kamm beskrive flygtningeproblematikken ud fra et humanitær perspektiv.


I foredraget vil Andreas Kamm også vurdere, hvordan fordrivelsesudfordringen med de 66 mio. flygtninge og de 250 mio. migranter vil udvikle sig i de kommende år. Herunder betydningen af befolkningsvæksten, klimaforandringerne, fattigdommen og de meget komplekse og langvarige kriser, som vi oplever.
Hertil kommer konsekvenserne for vores værdier og den internationale retsorden.

Hør Andreas Kamm fortælle, hvorfor vi i følge ham skal stå sammen, styrke fællesskaberne – bl.a. FN, EU – og så må vi indse, at vi skal arbejde langsigtet med mange sideløbende indsatser i meget lang tid. Derudover skal vi bruge betydeligt flere ressourcer, end vi er vant til.

Andreas Kamm har et indgående og nuanceret kendskab til emnet - både set fra et nationalt såvel som et internationalt perspektiv.

 • Få Andreas' nuancerede forståelse af emnet - nationalt og internationalt
 • Se flygtningeproblematikken ud fra et humanitært perspektiv
 • Hør, hvordan flygtningestrømmene påvirker den enkelte og hele samfund

Det frivillige arbejde

Vi har i Danmark et af de bedste samfund i verden, som bygger på et godt demokrati, et velfungerende velfærdssamfund og en høj levestandard. Det er en udvikling, der er sket over mange år – vi vil gerne have det sådan, vi vil gerne bevare og videreudvikle det. Men ”samfundet” kan ikke passe sig selv. Vi skal som borgere tage hånd om det og passe godt på det.

Ifølge Andreas Kamm bærer de frivillige vores tids største demokratiprojekt og i løbet af sin tid hos Dansk Flygtningehjælp har Andreas været med til at opbygge et landsdækkende netværk, der består af over 200 frivilliggrupper, en lang række frivilligrådgivninger og en bred vifte af samarbejder med offentlige og private organisationer både på lokalt og landsplan.

Men hvordan sørger man egentlig for, at de frivillige - der i stor grad drives af passionen - ikke mistes pga. bureaukrati, administrative regler og krav til dokumentation? Hvilke kommende udfordringer og roller venter de frivillige organisationer i en fremtid, som (umiddelbart) vil karakteriseret af større individualisering, øget globalisering og migration? Det frivillige arbejde spiller en enorm rolle i den sammenhæng. 

 • Hør Andreas Kamm give sit bud på, hvordan vi styrker, inspirerer og videreudvikler vores frivillige organisationer
 • Få indblik i frivillige organisationers fremtidige problematikker
 • Bliv klogere på, hvordan du bedst muligt strukturerer en friviilig organisation